Den Oogst verkoopt een uitgebreid assortiment verse biologische groenten en fruit van hoge kwaliteit op markten. De producten komen grotendeels recht van het land naar de klant. Ze worden voornamelijk aangekocht bij collega tuinders en de groothandel.

Na mijn opleidingen tuinbouw en natuurbeheer maakte ik allerlei omzwervingen in verschillende sectoren waaronder ook de landbouw. In 2009 besloot ik een bijkomende opleiding biologische landbouw te volgen (Landwijzer). Zo kwam ik terug bij mijn eerste passie: de grond bewerken in een samenspel met de natuur.

Het beeld van de boer die zijn verse producten naar de stad brengt, inspireerde mij om een marktkraam op te zetten.
In september 2010 startte ik, tijdens mijn opleiding, met de verkoop van groenten van stageboeren op de markt. Vanaf het voorjaar van 2011 begon ik op kleine schaal met eigen teelt voor verkoop op de markt.

Biologische productie is het telen van gewassen zonder chemische bestrijdingsmiddelen of gebruik makend van kunstmest.
Het belang van de bodem is essentieel in deze manier van werken.
Een gezonde bodem zorgt voor gezonde gewassen.
Vergelijk het met jezelf. Als je zelf sterk en gezond bent, ben je minder snel ziek. Je hoeft dan ook geen medicatie te nemen. Ben je om één of andere reden verzwakt dan zal je gemakkelijker ziek worden.
Bij planten is het net zo. Zij zijn met hun wortels verankerd in de bodem.
Is de bodem gezond en vol leven dan zullen de planten die er op groeien dat ook zijn.

Een gezonde en vruchtbare bodem creëren, is een werk van lange adem.
Er lijkt hier in de landbouw van vandaag geen tijd meer voor te zijn.
Helaas zoekt men zijn heil in chemische hulpmiddelen.

Voor Den Oogst zijn biologische productie en een eerlijke prijsvorming
de basis voor duurzame landbouw.